Proje Hakkında

  • 6 ay ago
  • 43
  • Temmuz 4, 2018 21:16 edited

Bu projenin amacı; ortaokul 5,6, ve 7. Sınıf öğrencilerinin okulda öğrendikleri teorik bilgiler ile yaşadıkları ilde ve coğrafyada sık karşılaştıkları doğal ve yapay oluşumlar arasında ilinti kurarak teorik bilgiyi içselleştirmelerini ve güncel tutmalarını sağlamaktır. Doğanın jeolojik oluşumu hakkında genel bir fikir sahibi olacaklardır.

Doğada organik ve inorganik pek çok yapının içine giren kalsiyumun, mineralden bileşiğe, suda çözünen halinden, katı haline yolculuğu izlenecek. Bu izleme ve gözlem yapılırken kalsiyumun element halinde bulunduğu haller, içine girdiği bileşikler ve karışımlar doğada bilinen maddeler üzerinden çalışılacak.

Deneyler ve izleme gözleme çalışmaları, fen bilgisi öğretmenleri ve jeoloji uzmanları rehberliğinde öğrencilerin bizzat katılımı ile sağlanacak. Projeye bir özel okul ile bir devlet okulu dahil olacak. Gözlem ve izlem bölgesine göre 1. Pamukkale, 2. Karahayıt 3. Mağara 4. Şelale 5. Kemik 6. Toprak olmak üzere altı grup oluşturulacak

Çökelme olgusunun doğadaki örnekleri olan Pamukkale’de aktif traverten oluşumu yerinde gözlenecek. Su örneği alınarak laboratuvar ortamında çökelmesi izlenecek 2018 yılı Pamukkale’nin UNESCO kültür mirasında alınmasının 30. Yılı olması nedeniyle, bu yıl bu konuda özel etkinlikler düzenlenecektir. Bu çalışma bu etkinlikleri yerinde izlemek için bir fırsat olacağı gibi, bu etkinliklerin bir parçası da olabilir. Pamukkale aktif traverten oluşumu, üzerinde bulunan Hierapolis antik kenti ve kontrolsüz akan suyun bu kent dokusunda oluşturduğu bozulmalar ile ilginç deneyimlere imkân verebilecek bir bölgedir. Pamukkale’ye 2 km mesafedeki Karahayıt mahallesindeki kalsiyum ve Demir içerikli kırmızı renkli aktif traverten oluşumu gözlenecek. Su örneği alınarak laboratuvar ortamında çökelmesi izlenecek. Bu iki çökelti oluşumundaki su kaynakları sıcaktır. Honaz ilçesinde soğuk suyun oluşturduğu bir şelaledeki traverten oluşumları gözlenecek. Su örneği alınarak laboratuvar ortamında çökelmesi izlenecek. Sarkıt ve dikitlerden oluşumuna Kaklık mağarası ziyaret edilerek kalsiyumun farklı çökelimi gözlenecek. Su örneği alınarak laboratuvar ortamında çökelmesi izlenecek.

Bu dört aktif traverten oluşumu gözlendikten sonra milyonlarca yıllık bir sürede oluşan traverten çökeltileri mermer ocakları ziyaret edilerek yerinde görülecek. Mermer fabrikaları gezilerek kalsiyumun sınai özelliği, mozaik ve heykel atölyeleri ve sergileri gezilerek sanatsal çalışmalara materyal oluşu gözlenecek. Kalsiyumun canlıların kemik ve diş dokularındaki yeri teorik olarak anlatılacak. Taze ve eski kemik parçaları üzerinde mikroskobik çalışma yapılarak bir yapı taşı olarak kalsiyum öğretilecek. Kalsiyumun besinlerdeki varlığı; kas, sinir hücrelerindeki görevi, kanın pıhtılaşmasındaki görevi teorik olarak anlatılacak. Kalsiyumun tarım toprağındaki yeri anlatılacak. Tuzlanma nedeniyle çoraklaşan toprağın kalsiyum sülfat vasıtası ile nasıl tuzlanmadan kurtarıldığı dramatize edilerek bir oyun şeklinde anlatılacak. Tüm bu aktiviteler kayda geçirilerek sınıflardaki sunumlarda ve yazılı ve görsel medyada kullanılacak. Proje için bir internet sayfası oluşturulacak.

Projenin uygulanmasından elde edilen veriler, Denizli İlinde devlet ve özel okullarda görev yapan öğretmenlere ve proje konusuyla ilgili her kesimden kişilere yönelik bir panel düzenlenecek. Proje sonuç raporu yazılacaktır. Sonuç olarak öğrenciler öncelikle bir elementin doğada çeşitli şekillerde varlığını öğrenecek. Kalsiyum elementi örneği üzerinden diğer elementlerin de benzer bir yolculuğu olduğu karşılaştırmalı olarak öğrenmelerinin altyapısı oluşturulacak.